In onze beginjaren beschikten we naast de woning van Emelia over twee kleine huisjes met telkens twee slaapkamers en sanitair. Deze kamers werden vooral gebruikt door enkele leerkrachten die op de school verbleven. Dit had als resultaat dat er voor hen telkens een andere slaapplek moest gezocht worden wanneer er vrijwilligers onze school wilden bezoeken. Hier wilden we verandering in brengen.

Daarnaast stonden deze huisjes centraal op het schooldomein. Hierdoor stond je op de speelplaats zodra je uit je slaapkamer kwam. Van privacy was hier dus weinig sprake. De meeste bezoekers en vrijwilligers vonden dit op zich geen probleem. Toch wilden we vooral studenten de kans geven om ook in alle rust hun schoolwerk in orde te maken voor een buitenlandse stage zonder dat ze zich in hun kamer moesten verstoppen. En ook vrijwilligers die een langere periode op de school verblijven kunnen af en toe wel wat rust en privacy gebruiken.

Gelukkig kregen we begin 2017 de kans om samen met een Amerikaanse vrijwilligster en de Zwitserse vzw Akwaaba Esaase een extra stuk grond aan te kopen voor een zeer schappelijke prijs. de bouwplannen voor een degelijke vrijwilligerswoning kregen dan ook snel vorm.

We beschikken nu over een woning met zes slaapkamers, twee toiletten en twee douches en een keuken. Daarnaast is er ook een kleine veranda aangebouwd waar onze bezoekers in alle rust en stilte kunnen genieten van het zonnetje.